Den 18 april blev Silia – som numera också ibland går under det föga smickrande men tyvärr välförtjänta namnet Fläsk-Fia – 11 månader.